• Tập tin
  • Nhập tệp(Ctrl+O)
  • Xóa tất cả(Ctrl+E)
  • Lưu vào thiết kế của tôi(Ctrl+S)
  • Lưu thành tập tin(Ctrl+Shift+S)
 • Thiết kế

   Thiết kế của tôi

   • Tất cả danh mục
   • Category #1
   • Danh mục mới
  • In

    Thiết kế in ấn

  • Chia sẻ

    Chia sẻ thiết kế của bạn Quay lại để chia sẻ

   • Tạo link chia sẻ thiết kế hiện tại của bạn cho mọi người

    Liên kết của bạn đã được tạo thành công

    Chia sẻ lên:

  • Trợ giúp
   • Quick help

   • ctrl+a Select all objects
    ctrl+d Double the activate object
    ctrl+e Clear all objects
    ctrl+s Save current stage to my design
    ctrl+o Open a file to import design
    ctrl+p Print
    ctrl++ Zoom out
    ctrl+- Zoom in
    ctrl+0 Reset zoom
    ctrl+z Undo changes
    ctrl+shift+z Redo changes
    ctrl+shift+s Download current design
    delete Delete the activate object
    Move the activate object to left
    Move the activate object to top
    Move the activate object to right
    Move the activate object to bottom
    shift+ Move the activate object to left 10px
    shift+ Move the activate object to top 10px
    shift+ Move the activate object to right 10px
    shift+ Move the activate object to bottom 10px
   • Custom help content
   • Custom help content 2
   • Custom help content 3
   • Custom help content 4
   • Copyright © 2017-2019 Lumise Inc.
    All Rights Reserved.

    Powered by Lumise version 1.9.8

  • Shop
  • Hoàn tác
  • Làm lại
  • Thiết kế
  • Sản phẩm
  • Mẫu
  • Cliparts
  • Hình ảnh
  • Văn bản
  • Hình dạng
  • Layers
    Thêm
  Click hoặc thả ảnh vào đây

   Nhấp hoặc kéo để thêm văn bản

    Báo cáo lỗi

    Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trên công cụ thiết kế này hoặc chỉ là ý kiến ​​của bạn để cải thiện công cụ.

    Mẹo: Nếu bạn muốn gửi nội dung kèm theo ảnh chụp màn hình hoặc video, bạn có thể tải chúng lên imgur.com hoặc bất kỳ dịch vụ drive nào và đặt link vào đây.

    • Bắt đầu thiết kế bằng cách thêm các đối tượng từ phía bên trái
    • Tất cả các đối tượng đã chọn được nhóm lại | Rỡ nhóm?
    • Nhóm đối tượng Nhóm vị trí của các đối tượng được chọn
     • Tùy chọn điền

      Lưu màu này

     • Tạo mã QR
     • Tùy chọn
      • Tự động căn chỉnh vị trí của
       đối tượng đang hoạt động với các đối tượng khác
      • ON: Giữ tất cả các đối tượng hiện tại và nối thêm mẫu vào
       TẮT: Xóa tất cả các đối tượng trước khi cài đặt mẫu
      • Thay thế đối tượng hình ảnh đã chọn thay vì tạo đối tượng mới
     • Thay thế hình ảnh
     • Cắt
     • Mặt nạ
      • Chọn lớp mặt nạ

     • Xóa nền
      • Xóa nền

      • Sâu:

      • Chế độ:

     • Bộ lọc
      • Bộ lọc

       • Original
       • B&W
       • Satya
       • Doris
       • Sanna
       • Vintage
       • Gordon
       • Carl
       • Shaan
       • Tonny
       • Peter
       • Greg
       • Josh
       • Karen
       • Melissa
       • Salomon
       • Sophia
       • Adrian
       • Roxy
       • Singe
       • Borg
       • Ventura
       • Andy
       • Vivid
       • Purple
       • Thresh
       • Aqua
       • Edge wood
       • Aladin
       • Amber
       • Anne
       • Doug
       • Earl
       • Kevin
       • Polak
       • Stan

      • Độ sáng:

      • Độ bão hòa:

      • Tương phản:

     • Xóa bộ lọc
     • Click rồi kéo chuột để bắt đầu vẽ. Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
     • Văn bản mã QR
     • Tùy chọn điền
      • Tùy chọn điền

       Lưu màu này

       • Trong suốt:

       • Độ rộng nét:

       • Màu nét:

      • Rã nhóm vị trí
      • Sắp xếp các lớp
      • Vị trí
       • Vị trí đối tượng

        Khóa vị trí đối tượng:

       • Trung tâm theo chiều dọc
       • Trên cùng bên trái
       • Đỉnh trung tâm
       • Trên cùng bên phải
       • Trung tâm theo chiều ngang
       • Giữa bên trái
       • Trung tâm
       • Giữa bên phải
       • Nhấn ← ↑ → ↓ để di chuyển 1 px,
        Nhấn đồng thời phím SHIFT để di chuyển 10px
       • Dưới cùng bên trái
       • Trung tâm dưới cùng
       • Dưới cùng bên phải
      • Biến đổi
       • Xoay:

       • Xiên X:

       • Xiên Y:

       • Lật X:
        Lật Y:

        Biến đổi miễn phí bằng cách nhấn SHIFT ⤡

      • Họ phông chữ
      • Chỉnh sửa văn bản
       • Chỉnh sửa văn bản

       • Cỡ chữ:

       • Dãn cách chữ cái

       • Chiều cao của dòng

      • Hiệu ứng văn bản
       • Hiệu ứng văn bản

       • Bán kính

       • Dãn cách

       • Đường cong

       • Chiều cao

       • Bù đắp

       • Trident

      • Căn chỉnh văn bản
      • Chữ hoa / Chữ thường
      • Phông chữ in đậm
      • Kiểu văn bản in nghiêng
      • Gạch chân văn bản

      Please select a product to start designing

      Scroll to zoom