Quảng cáo là gì? Bảng hiệu quảng cáo ngoài trời ở HCM

Quảng cáo là gì? Là các loại hình truyền thông marketing như khuyến mại, quan hệ công chúng, bán hàng cá nhân, tiếp thị trực tiếp, tổ chức sự kiện, truyền thông tại điểm bán hàng, truyền thông điện tử, quảng cáo bảng hiệu, mỗi hình thức quảng cáo đều mang một nét riêng của…