Sản xuất và lắp đặt bảng hộp đèn lật ba mặt trivision

Một tấm biển quảng cáo hấp dẫn và bắt mắt khi nó có ý tưởng thiết kế độc đáo và vị trí lắp đặt cùng một cơ chế vận hành. Biển quảng cáo ba mặt lật – Trivision của Quảng Cáo Kiến Trẻ cung cấp là loại hình quảng cáo động. Với một không gian…