Bảng hiệu chữ mica trên mặt dựng alu của nha khoa

Quảng Cáo Kiến Trẻ giới thiệu tới các bạn mẫu bảng hiệu chữ mica trên mặt dựng aluminium của bệnh viện nha khoa Hồng Đức. Mặt dựng alu là hình thức quảng cáo trụ sở được các doanh nghiệp sử dụng phổ biến hiện nay. Bảng gắn chữ Mica, Inox… nổi đặc biệt cần được…