Chữ nổi mica trên mặt dựng alu đẹp của bảng hiệu Tóc Đẹp

Kiến Trẻ gửi tới các bạn bảng hiệu quảng cáo của Hair Salon Tóc Đẹp. Toàn bộ hệ thống bảng hiệu được thiết kế chữ nổi mica đài loan, Mica Đài Loan là một loại vật liệu phổ biến trong quảng cáo chữ nổi với nhiều mẫu mà màu sắc đa dạng cho khách hàng…