Biển quảng cáo điện thoại di động đẹp

Quảng Cáo Kiến Trẻ nhận thi công biển quảng cáo điện thoại di động bằng chữ nổi mica gắn trên mặt dựng alu. Các cửa hàng điện thoại lớn hay nhỏ đều cần một bảng hiệu quảng cáo hấp dẫn và bắt mắt người tiêu dùng, gây sự chú ý bằng các chường trình khuyến…