Thi công bảng hiệu mica trên mặt dựng alu của Kềm Nghĩa

Quảng Cáo Kiến Trẻ giới thiệu tới các bạn hệ thống bảng hiệu quảng cáo của Kềm Nghĩa khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Bảng hiệu mica gắn trên mặt dựng alu của Kềm Nghĩa ở  Cần Thơ Thi công alu cho Hiển ở Tân Bình, gia công chữ mica, và chữ mica nổi…