Gia công bộ chữ mica nổi gắn trên mặt dựng alu

Chúng tôi nhận gia công bộ chữ mica nổi cho bảng hiệu quảng cáo Kềm Nghĩa ở rạch giá. Kềm Nghĩa được phát triền từ những năm 1990 đến năm 2008 phát triển thành một công ty và bây giờ trở thành một tập đoàn. Sản phẩm Kềm nghĩa không chỉ có mặt khắp đất…