Pano ốp tường, bảng quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Bảng biển quảng cáo tấm lớn (Pano, pa nô, billboard) với kích thước lớn, dưới 80m2 (bảng trong đô thị) đến 250m2 (bảng biển trên đường cao tốc, đường quốc lộ, quảng cáo ngoài trời). Ở đây Quảng Cáo Kiến Trẻ giới thiệu tới các bạn Pano Ốp tường trên các tòa nhà cao ốc…