bảng hiệu inox ăn mòn

Ý nghĩa Quốc Huy Việt Nam – Niềm tự hào của Dân Tộc Việt

Quốc Huy Việt Nam – một sản phẩm của sáng tác hội hoạ, là biểu tượng cô đọng, đầy đủ và súc tích về đất nước và con người Việt Nam, nó hàm chứa khát vọng tha thiết về sự phát triển đất nước của một dân tộc yêu chuộng hoà bình và khẳng định…